ໜ້າຫຼັກ >> ວຽກງານ 3 ສ້າງ >> ການເຮັດວຽກງານທົດລອງ 3 ສ້າງ ຢູ່ບ້ານປາກເປັ່ງເມືອງທ່າແຂກໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
ການເຮັດວຽກງານທົດລອງ 3 ສ້າງ ຢູ່ບ້ານປາກເປັ່ງເມືອງທ່າແຂກໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2013 - ເວລາ 16:03:54 ເບິ່ງ 1801 ຄຳເຫັນ 3

 

ທ່ານ ບຸນເລິງ ທອງລາຕີ ເລຂາໜ່ວຍພັກນຳພາບ້ານ, ທັງເປັນນາຍບ້ານບ້ານປາກເປັ່ງ ເມືອງທ່າ ແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2013 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດ ທົດລອງວຽກງານສາມສ້າງຢູ່ທີ່ບ້ານປາກເປັ່ງມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນໄດ້ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ ຜັນນຂະຫຍາຍມະຕິກົມການເມືອງສູນການພັກ, ຄຳສັ່ງເລກທີ 11/ຄລສພ , ຄຳສັ່ງເລກທີ 16/ນຍ, ແຜນ ດຳເນີນງານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ເອກະສານນິຕິກຳອື່ນໆຂອງ ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງໃຫ້ພະນັກງານສະມາຊິກພັກ, ປະຊາຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງສາມ ສ້າງໄດ້ເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນເອກະພາບໃນລວງດຽວ ກັນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ປັບປຸງ ລະບົບການຈັດຕັ້ງການເມືອງ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2012 – 2013 ວຽກງານສາມສ້າງຢູ່ບ້ານປາກເປັ່ງ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຄື: ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍພັກ ແລະ ປະກາດເປັນໜ່ວຍພັກແຂງຮູ້ນຳພາ ຮອບດ້ານ, ສຳເລັດການ ຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງໄລຍະສັ້ນ, ຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວ ກັບເນື້ອໃນຄຳຂວັນ 4 ບຸກ ແລະ 3 ດີ, ສຳເລັດການເປີດ ຮຽນພາລະບົດ ບາດໃຫ້ແນວໂຮມບ້ານ, ສຳເລັດ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂະຫຍາຍກຳລັງກອງຫລອນ, ປກສ ບ້ານ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດໄດ້ຈັດກຸ່ມລ້ຽງໄກ່ລາດ ໄດ້ 26 ຄອບຄົວ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ 261 ລ້ານກີບຈາກທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕ່ຳໃນນັ້ນໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື້ອແລ້ວ 154 ລ້ານກີບ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມປູກເຫັດມີ 8 ຄອບຄົວໃນນັ້ນໄດ້ປ່ອຍທຶນ 641 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມລ້ຽງງົວມີ 15 ຄອບຄົວ, ທຶນທັງໝົດ  311 ລ້ານກີບ, ປ່ອຍແລ້ວ 251 ລ້ານກີບ, ຈັດ ຕັ້ງກຸ່ມປູກພືດປອດສານພິດມີ 5 ຄອບຄົວ, ທຶນທັງໝົດ 40 ລ້ານກີບ, ປ່ອຍແລ້ວ 23 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມປຸງແຕ່ງໝາກກ້ວຍນ້ຳເປັນຜະລິດຕະພັນມີ 6 ຄອບຄົວ, ທຶນທັງໝົດ  38 ລ້ານກີບ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຝຶກ ອົບຮົມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້າສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະດັບຂັ້ນບ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນຝຶກອົບຮົມວຽກງານກະສິກຳຂັ້ນບ້ານ, ວຽກງານການເງິນຂັ້ນ ບ້ານ, ກຸ່ມຫັດຖະກຳບ້ານວຽກງານສະຖິຕິແຜນການຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຜູ້ ຊ່ວຍວຽກງານໂຍທາພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານວັດທະນະທຳຂັ້ນ ບ້ານ ແລະ ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.

ຊື່ຜູ້ຂຽນ: ທ ພົງສິລິ ລັດຕະນະວົງ - IP: 103.1.30.xxx

ຈາກໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງທ່າແຂກ ຈົ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາເລື້ອຍໆໄປບ້ານປາກເປັ່ງທາງທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ອີເມວ
ຄຳເຫັນ
Captcha
ທ່ານຕ້ອງການລຶບແທ້ບໍ່​ ?