ໜ້າຫຼັກ >> ພະຍາກອນອາກາດ >> ສະພາບອາກາດ , ລະດັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຝົນຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄັ້ງວັນທີ 14 / 09 / 2016
ສະພາບອາກາດ , ລະດັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຝົນຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄັ້ງວັນທີ 14 / 09 / 2016
ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016 - ເວລາ 09:25:46 ເບິ່ງ 584 ຄຳເຫັນ 0

ສະພາບອາກາດ , ລະດັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຝົນຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ

ວັນທີ 14 / 09 / 2016

ລ/ດ

ຊື່ເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ

ລະດັບນ້ຳ

( m )

ປະລິມານ

ນ້ຳຝົນ ( mm )

ເຂດ

ເຕືອນໄພ ( m )

ເຂດ

ອັນຕະລາຍ (​ m )

 

ອຸນຫະພູມ

ຕໍ່າສຸດ ˙C

ອຸນຫະພູມ

ຕໍ່າສຸດ ˙C

ໝາຍເຫດ

1.      

ເມືອງ ທ່າແຂກ

ນ້ຳຂອງ

10,52

71,7

13,00

14,00

23,8

25,7

NT

ບໍ່​ມີ​ຝົນ

 

ມີ​ພະຍຸ​ດີ​ເປຣສຊັນ

12-14/09/2016

2.     

ເມືອງ ມະຫາໄຊ

ນ້ຳເຊ

11,22

76,0

14,00

15,00

 

 

3.     

ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ

ນ້ຳເຊ

16,90

43,0

17,50

18,50

 

 

4.     

ເມືອງ ຍົມມະລາດ

ນ້ຳເຊ

9,21

75,50

12,50

13,00

 

 

5.     

ເມືອງ ຄູນຄໍາ

ນ້ຳ​ໄຮ

0,92

24,5

-

-

 

 

6.     

ເມືອງ ໄຊບົວທອງ

-

-

43,5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ອີເມວ
ຄຳເຫັນ
Captcha
ທ່ານຕ້ອງການລຶບແທ້ບໍ່​ ?