ໜ້າຫຼັກ >> ເພື່ອສຸຂະພາບ >> ຜົນກະທົບຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຜົນກະທົບຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ສຸຂະພາບ
ວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2013 - ເວລາ 13:58:32 ເບິ່ງ 3978 ຄຳເຫັນ 5

 

 

ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ເຫຼົ້າຕໍ່​ສຸຂະພາບ

                                                                                                                                         ໂດຍ : ສຸດທິລົມ ສຸລິວົງ

  ເຫຼົ້າແມ່ນທາດເບື່ອ  !​  ເຫຼົ້າຂ້າ​ຈຸ​ລັງຂອງ​ເຮົາ​ໂດຍສະ​ເພາະ​ຈຸ​ລັງ​  ຂອງເສັ້ນປະສາດ​ແລະ​ຈຸ​ລັງ​ຕັບ,​ເຫຼົ້າ ແມ່ນ​ທາດ​ເສບ​ຕິດ , ສະໝອງຂອງຄົນ​​ເຮົາແມ່ນ​ຕິດ​ເຫຼົ້າງ່າຍ ,​ ເຫຼົ້າ​ແລະ​ຢາສູບ​​ແມ່ນ 2 ສາຍ​ເຫດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕາຍໄວກ່ວາອາ ຍຸ,ຕາຍ​ຍ້ອນ​ພະຍາດ​ຕັບ,ຕາຍ​ຍ້ອນ​ອຸປະຕິເຫດ ( ຂັບ​ລົດ,ຕົກ​ຈາກ​ບ່ອນ​ສູງ​ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ),ຕາຍ​ຍ້ອນ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ,​​ເຫຼົ້າມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ກົດ​ໜີບ ປະສານ​ສ່ວມ​ກາງ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ບາງ​ເຂດ​ຂອງ​ສະໝອງ(Motor centers,Plnning centers,Respiratory and Sleep centers),​ເຫົ້າມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ກະ​ຕຸ້ນ​ປະສານດສ່ວນ​ກາງ​ຢູ່​ບາງ​ເຂດ​ຂອງ​ສະໝອງ,(Parts of the cortex,Hippocampus and pleasure center)ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ເຫຼົ້າແມ່ນ​ເພີ້ມຄວາມ​ຂົ້ນຂອງ​ເລືອດ​ສູງ​ຂັ້ນ,ປະລິ​ມານ​ຂອງ​ເຫຼົ້າ​ໃນ​ເລືອດ​ສູງ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທຳລາຍ​ຈຸ​ລັງ , ປະລິມານ​ຂອງ​ເຫຼົ້າ​ໃນ​ເລືອດ​ສູງ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ການ​ຂັບ​ຂີ່ສູງ , ມີ​ການ​ແຈ້ງ​​ເຕືອນກ່ຽວ​ກັບ​ເວລ​າຫ່າງ​ກັນ​ແລະ​ການ​ດື່ມ,1​ແກ້ວ​ນ້ອຍ ( One drink ) ຫ່າງ​ກັນ 1 ຊົ່ວ​ໂມງ ( One hour ) , ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ຖື​ເອົາ 0,08-0,1% ອະນຸ ຍາດ​ໃຫ້​ຂັບ​ຂີ່​ໄດ້,ກິນພໍດີ​ພໍ​ງາມ (1-2​ແກ້ວ​ນ້ອຍ​ຕໍ່​ມື້)ອາດ​ໃຫ້​ຊິີວິດຍືນ​ຍາວ,ຊ່ວຍ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ຕັນ,​ເພີ່​ມທະວີ​ກະ​ແສ​ໄຫຼວຽນ​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ຫົວ​ໃຈ,ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປັ້ນ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ເຕັນ , ຖ້າ​ດື່ມ​ເກີນ​ທີ່​ກ່າວມາ​ຢູ່​ຂ້າງ​ເທິງ​ແມ່ນ​ອັນຕະລາຍ​ສຳລັບ​ມະນຸດ,ນິຍາມ:ດື່ມ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ເກີນ >1-2 ​ແກ້ວ​ເບຍ​ນ້ອຍ​ຕໍ່​ມື້,ການ​ເສຍ​ສຸຂະພາບ​ຈາກ​ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ແມ່ນ ການ​ດື່ມ​ຫຼາຍ​ແລະ​ດື່ມເປັນ​ປະຈຳ,ການ​ເຜົາ​ໄໝ້​ຈະ​ໝົດ​ໄປ​ພາຍ​ໃນ 01 ຊົ່ວ​ໂມງ ສຳລັບ​ເບຍ 01 ​ແກ້ວ​ນ້ອຍ ( One drink ) 330 ml , One drink = ( 01 ​ເບຍ​ແກ້ວ​ນ້ອຍ , 01 ຈອກ wine ຫຼື 01 ຈອກ​ນ້ອຍ​ເຫຼົ້າຂາວ),ຖ້າວ່າ​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່​ງດື່ມ​ເກີນ01​ເບຍ​ແກ້ວ​ນ້ອຍ​ຕໍ່ 01 ຊົ່ວໂມງ , ລາວ​ກໍ່ຈະ​ເມົາ​ຫຼາຍ ຂຶ້ນຕາມ​ລຳ​ລັບ,ມ້າມ​ອັກ​ເສບ,ຕັບ​ອັກ​ເສບ,ຕັບ​ແຂງ,​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ຫຼອດກືນ​ອາຫານ​ຕຶງ​ແລະ​ພາ​ໃຫ້​ເລືອດ​ໄຫຼ ກະ​ເພາະ ,​ ເຫຼົ້າ​ແລະ​ໜິ້ວຖົງ​ບີ​ເປັນສາຍ​ເຫດ​ຫຼັກຂອງ​ມ້າມ​ອັກ​ເສບ​ໃນ​ສະຫະ​ລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ ການ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຕາຍສູງ​ຖ້າ​ມ້າມ​ອັກ​ເສບ​ຮຸນ​ແຮງ,​ເຫຼົ້າ​ແມ່ນທາດ​ເບື່ອ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່​ຈຸ​ລັງຕັບ ( liver cells ) , ຍິ່ງ​ດື່ມ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ໃດຈຸ​ລັງ​ຕັບ​ຍິ່ງ​ຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ​ແລະ​ຕັບ​ກໍ່ຖືກຫຸ້ມ​ແທນ​ດ້ວຍ​ໄຂມັນ,ຫຼັງຈາກ​ຈຸ​ລັງ​ຕັບຟື້ນຄືນສະພາບ​ມັນ​ ກໍ່​ມີ​ຮອຍ​ແລະ​ການ​ເປັນ​ທີ່​ເຮົາ​ເອີ້ນ​ວ່າ:​ຕັບ​ແຂງ,​ໃນ​ເບື້ອງຕົ້ນການກວດ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ຕັບ AST/ALT ອາດ​ສູງ,​ໄລຍະ​ທ້າຍ AST/ALT ສ່ວນ​ຫຼາຍປົກກະຕິ​ເພາະວ່າ​ຈຸ​ລັງ​ຕັບ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງ​ນັ້ນຕາຍ​ໝົດ​ແລ້​ວ ,​ ເຫຼົ້າຢ່າງ​ດຽວ​ທີ່​ເປັນສາຍ​ເຫດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ຕັບ​ແຂງ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວລາ​ຫຼາຍປີ 20-30 ປີ,ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ປະສົມ​ກັບ​ສາ​ເຫດ​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ : ຕັບ​ອັກ​ເສບ C ຫຼື ຕັບ​ອັກ​ເສບ B  ພະຍາດ​ຕັບ​ແຂງ​ຈະ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ,ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ໃນ​ຄົນ​ເຈັບ​ທີ່​​ເປັນ​ຕັບ​ອັກ​ເສບ ຫຼື HIV ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ກັນ ດົນ​ຫຼາຍທີ່​ສຸດ.​ໃນ​ການຈະ​ເປັນ​ພະຍາດ​ຕັບ​ແຂງ,ດັ່ງນັ້ນຄົນ​ເຈັບ​ຈຳພວກ​ນີ້​ແມ່ນ​ຕ້ອງການ​ຄຳ​ປຶກສາ​ຫຼາຍ ທີ່​ສຸດ.ພະຍາດ​ຕັບ​ແຂງ​ແມ່ນ​ສາຍ​ເຫດ​ຂອງ​ຄວາມດັນ​ສູງ​ຢູ່​ເສັ້ນ​ເລືອດ ( Portal )​ ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ຫຼອດ ກືນອາຫານ​ຕຶງ​ແລະ​​ແຕກ​ຊຶ່ງ​​ແມ່ນ​ສາຍ​ເຫດ​ເລືອດ​ໄຫຼຂອງ​ກະ​ເພາະ​ລຳ​ໄສ້ ,​ ເຮັດ​ໃຫ້ ( cholesterol ) ສູງ,​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມດັນ​ເລືອດ​ສູງ,​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຫົວ​ໃຈ​ໃຫຍ່ , ຖ້າ​ດື່ມ​ຫຼາຍຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວ​ໃຈ​ເຕັ້ນຜິດ​ປົກກະຕິ, ຖ້າ​ດື່ມ​ຫຼາຍໆສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຈຳ​ບໍ່​ດີ,​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ສະໝອງ​ຕັນ ( stroke )     ສາມາດ​ເປັນສາ​ຍເຫດ​ພະ ຍາດເສັ້ນປະສາດ​ສ່ວນ​ປາຍ .

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ອີເມວ
ຄຳເຫັນ
Captcha
ທ່ານຕ້ອງການລຶບແທ້ບໍ່​ ?