ງັດເຮືອນ
ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2014 - ເວລາ 09:44:26 ເບິ່ງ 1134 ຄຳເຫັນ 0

ສອງຜົວເມຍແຕ່ງງານໃໝ່ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກຈາກຫ້ອງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າເປັນຫ່ວງຢ້ານລູກທັງສອງບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ.ທັງ​ສອງ​ຜົວເມຍຈິ່ງ​ໄດ້​ລົມ​ກັນ​ວ່າ:

ຜົວ : ໄດ້ຊວນເມຍອອກເຮືອນໄປຢູ່ເຮືອນອ້າຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້​ໃດ​ຢູ່​ນໍາມີແຕ່ສອງຜົວເມຍເຮົາ

ເມຍ : ເຮົາຄວນຢູ່ນຳພໍ່-ແມ່ຈັກ4-5ເດືອນສາກ່ອນ​ແລ້ວ​ຈິ່ງອອກ​ເຮືອນ​.

ຜົວ : ຖ້າເຮົາຢູ່ນຳເພິ່ນສອງຜົວເມຍ​ເຮົາຢາກ(ຕັບ,ຕັບ,ຕັບ.)ຫຼາຍກໍ​ເກງ​ໃຈ​ເພິ່ນ​​ໃດ?

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຜົວ​ເມຍ​ອອກ​ມາ​ຢູ່​ເຮືອນ​ໃໝ່ໄດ້ 2-3 ວັນ​ກໍ່ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ອອກ​ຈາກ​ເຮືອນ​ເລີຍບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ເວລາ​ກາງ​ເວັນຫຼື​ກາງຄືນ .​ກໍ່ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ລົມ​ກັນ​ມາ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຜົວ​ເມຍ​ຄູ່​ນີ້​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ເວົ້າ​ວ່າ:

ຜົວ : ​ງັດ​ເຮືອນ​ແມ່​ບັກ​ຫໍາ,ງັດ​ເຮືອນ​​ແມ່ຫໍາ,ງັດ​ເຮືອນ​ແມ່ບັກ​ຫໍາ

​ເມຍ : ​ງັດ​ເຮືອນ​ແມ່​ບັກ​ສີ,ງັດ​ເຮືອນ​ແມ່​ບັກສີ,ງັດ​ເຮືອນ​ແມ່​ບັກ​ສີ.

ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ຜົວ​ເມຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ງັດ​ເຮືອນ​ຄອບຄົວ​ທັງ​ສອງ ທີ່ຢູ່​ໃກ້​ກໍ່​ບໍ່​ສະບາຍ​ໃຈ​ຈິ່ງ​ໄດ້​ຖາມສອງຜົວ​ເມຍ.​ເປັນ​ຫຍັງຈິ່ງ​ຢາກ​ງັດ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້ອຍ.ສອງຜົວ​ເມຍ​ກໍ່ໄດ້​ຕອບ​ວ່າ​:ພວກ​ຂ້ອຍ​ ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ເຈດ​ຕະນາ​ທີ່​ຈະ​ງັດ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເລີຍ.​ຕ້ອງ​ຂໍ​ໂທດ​ຫຼາຍໆ​ເດີ. ​ ​ (ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຜົວ​ເມຍ​ມັກ ຕັບ,ຕັບ,ຕັບ.​ເລີຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ​: ງັດ​ເຮືອນ).        

ນາມປາກກາ : ຖິ່ນເຂົ້າໜົມປ່ານ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ອີເມວ
ຄຳເຫັນ
Captcha
ທ່ານຕ້ອງການລຶບແທ້ບໍ່​ ?