ບໍ່ເຊົານົມ
ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2014 - ເວລາ 09:20:51 ເບິ່ງ 1115 ຄຳເຫັນ 0

ພໍ່ກັບລູກສົນທະນາກັນຕາມພາສາພໍ່ ແລະລູກໃນເວລາຫວ່າງຢູ່ເຮືອນ,ພໍ່​ເລີຍບອກໃຫ້ລູກສາວອອກຈາກກິນນົມເພາະວ່າລູກນັບ​ມື້​ນັບ​ໃຫຍ່​ແລ້ວເນາະ.

                                      ພໍ່ : ດຽວນີ້ລູກສາວຂອງພໍ່ອາຍຸໄດ້ຈັກປີແລ້ວ.

                                      ລູກສາວ : ປະຈຸບັນນີ້ລູກມີອາຍຸ 5 ປີ ແລ້ວໃດ.

                                      ພໍ່ : ຄັນຊັ້ນລູກກໍ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ບໍ່ຄວນຈະກິນນົມເນາະ.

ລູກສາວ : ລູກອອກຈາກນົມບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າລູກຢາກນົມຕູ້.

ພໍ່ : ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕອນກາງເວັນຫຼືຕອນກາງຄືນພໍ່ກໍ່ຂີ້ຄ້ານຊົງນົມໃຫ້ລູກກິນ.

ລູກສາວ : ຄັນຊັ້ນພໍ່ເດ່ຈົນວ່າເຖົ້າແລ້ວລູກຍັງເຫັນພໍ່ກິນນົມແມ່ທຸກຄືນບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອລູກກິນ     

ນົມງົວບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ຄືພໍ່.

ນາມປາກກາ : ຖິ່ນເຂົ້າໜົມປ່ານ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ອີເມວ
ຄຳເຫັນ
Captcha
ທ່ານຕ້ອງການລຶບແທ້ບໍ່​ ?