ໜ້າຫຼັກ >> ຊີວິດວັດທະນະທໍາ >> ມາດຖານການສ້າງຄົນວັດທະນະທໍາ
ມາດຖານການສ້າງຄົນວັດທະນະທໍາ
ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2013 - ເວລາ 15:04:12 ເບິ່ງ 1394 ຄຳເຫັນ 0

 

    ຄົນແມ່ນຈຸລັງ (  ແມ່ແຮງສັງລວມ )  ຂອງສັງຄົມ , ເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງສັງຄົມ ແລະ ເປັນຜູ້ຕັດສິນໂຊກຊາຕາກໍາ ຂອງປະເທດຊາດ  .   ຍ້ອນວ່າມີຄົນດີສັງຄົມກໍ່ຈະດີ ,​ ມີສັງຄົມດີປະເທດຊາດກໍ່ຈະເງີນກ້າວໜ້າຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ສະນັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄົນໃຫ້ກາຍເປັນ ຄົນວັດທະນະທໍາ  ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 6 ມາດຖານຄື ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

1.     ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ , ຮັກລະບອບໃໝ່ , ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ , ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກ , ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກວາງອອກແຕ່ຕົ້ນຕະຫຼອດປາຍ .

2.    ມີຄຸນສົມບັດ , ມີມະໂນທໍາ , ມີຈາລິຍະທໍາ , ຕັ້ງໜ້າອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາມໍລະດົກວັດທະ ນະທໍາ - ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ .​

3.    ຍົກສູງສະຕິຕໍ່ການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ , ກົດໝາຍ , ຂໍ້ກໍານົດ , ກົດລະບຽບຂອງບ້ານເມືອງ , ປະຕິບັດ ພັນທະພົນລະເມືອງດີ .

4.    ມີຄວາມສາມັກຄີຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ,ກ້ວາງຂວາງເລິກເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ .

5.    ມັກສະແຫວງຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນເພື່ອຍົກລະດັບການສຶກສາ , ຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າສູ່ຕົນເອງ .

6.    ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ , ດໍາລົງຊີວິດປອດໄສຂາວສະອາດ , ທໍາມາຫາກິນແບບຊອບທໍາຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ .

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ອີເມວ
ຄຳເຫັນ
Captcha
ທ່ານຕ້ອງການລຶບແທ້ບໍ່​ ?